Odstoupení od kupní smlouvy

Vážený zákazníku, vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět na adresu: Marina Ivanov, Na Náhonu 55, 266 01 Beroun pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

 

Adresát

Internetový obchod: www.marinanaramky.cz

Společnost: Stanislav Ivanov

Se sídlem: Na Náhonu 57, Beroun 266 01

IČ: 07413505

E-mailová adresa: marinanaramky@seznam.cz

Telefonní číslo: +420 776 454 443

 

Spotřebitel (zákazník)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  • Datum objednání_______________________ a datum obdržení _________________________ .
  • Číslo objednávky:
  • Důvod vrácení:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem na účet
    a budou navráceny zpět na účet ____________________________________ .
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • E-mail:
  • Telefon:

 

V ______________________ (zde vyplňte místo), Dne ___________________ (zde doplňte datum).

 

______________________________________ (podpis zákazníka)

Jméno a příjmení spotřebitele (zákazníka)